Consultoria

Ajudem a les empreses a millorar els punts claus dels seus negocis.

Les àrees en les que ens centrem són les següents:

A nivell estratègic

 • Elaboració i supervisió de plans de negoci
 • Valoració d’empreses
 • Elaboració i supervisió de plans de viabilitat

Gestió financera

 • Elaboració i supervisió de plans financers
 • Anàlisis d’estats financers
 • Gestió financera i amb entitats de crèdit
 • Externalització de la funció financera

Costos

 • Anàlisi de costos
 • Optimització de costos
 • Comptabilitat de costos
 • Negociació amb proveïdors

Recursos humans (RR.HH)

 • Organització de l’empresa
 • Disseny d’organigrames i “job description”
 • Avaluació del compliment de funcions
 • Anàlisi de competències
 • Selecció de personal

Altres

 • Definició i implantació del quadre de comandament integral de la seva empresa
 • Selecció i implantació de les T.I.C.’s necessàries per la seva empresa