Avís legal

Et trobes en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i, per aquesta raó, tindràs la màxima transparència i rigor sobre tot allò que necessites saber d’aquesta web.

Identificació i comunicacions

 • Responsable: Unitat de Serveis Tècnics i Empresarials, S.L.P. 
 • NIF: B60358116
 • Adreça: Carrer de Provença, 122, entresòl 5a. 08029 Barcelona
 • Contacte: info@usteconsultors.eu

USTECONSULTORS.EU és una web corporativa en la que s’informa dels serveis prestats per nosaltres, els quals són els d’assessoria, consultoria i màrqueting.

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Aquestes Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de las pàgines web integrants del lloc web de USTECONSULTORS.EU. Qualsevol persona que accedeixi a la web, USTECONSULTORS.EU (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals de la web vigents en cada moment.

Dades personals

Podeu llegir la Política de privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

Com usuari, quedes informat i acceptes, que l’accés a aquesta web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb USTECONSULTORS.EU. D’aquesta manera, com usuari, et compromets a utilitzar la pàgina web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del responsable com a legítim titular;
 • La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

En la utilització del web, USTECONSULTORS.EU, tot usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’ USTECONSULTORS.EU o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web, fet que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, USTECONSULTORS.EU no pot garantir la inexistència de malware o d’altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a USTECONSULTORS.EU emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a USTECONSULTORS.EU assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

Plataforma de resolució de litigis online

Posem a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible a següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut d’allò disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’USTECONSULTORS.EU. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’USTECONSULTORS.EU.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació d’aquests) fotografies i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

Exclusió de garanties i responsabilitat

USTECONSULTORS.EU no atorga cap garantia ni es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sorgir a causa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o del seus serveis i continguts;
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius als continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
 • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin sorgir de l’ús il·legal o indegut d’aquesta pàgina web.

Lleis aplicables i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions entre USTECONSULTORS.EU i els usuaris dels seus serveis telemàtics que es troben en aquesta web es troben sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola i als tribunals del domicili del client.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol altre comentari sobre la pàgina web USTECONSULTORS.EU, pot dirigir-se a:  info@usteconsultors.eu

L’avís legal ha estat actualitzat per última vegada el setembre de 2020.