Assessoria

Ajudem a que els empresaris es dediquin a aquella part del negoci que saben fer millor i nosaltres ens encarreguem de la resta.

Assessoria fiscal

 • Planificació fiscal
 • Assessorament fiscal
 • Confecció i presentació d’impostos
 • Declaracions de renda
 • Impost sobre societats
 • Consultes fiscals

Assessoria comptable

 • Anàlisi de tancaments comptables
 • Realització de tancaments
 • Supervisió comptable
 • Mecanització de la comptabilitat
 • Consultes comptables
 • Externalització de la funció financera

Assessoria laboral

 • Assessorament laboral
 • Externalització del departament de RR.HH.
 • Confecció de nòmines i assegurances socials

Assessoria mercantil

 • Assistència en la constitució de societats
 • Assistència en modificacions socials i estatutàries
 • Assistència en canvis d’òrgan d’administració
 • Confecció i presentació dels comptes anuals
 • Confecció i presentació dels llibres oficials
 • Confecció i supervisió de contractes

Due diligence

 • Fiscal
 • Comptable
 • Laboral
 • Mercantil